Thursday, 30 July 2009

Freedom

Het gevangeniswezen in België is al heel erg vatbaar voor kritiek, aangezien er al één en ander mank liep, maar de voorvallen van de laatste weken tarten toch alle verbeelding.

Eerst ontsnapten een paar gedetineerden op spectaculaire wijze uit de gevangenis van Brugge door middel van een van buitenaf gehuurde helikopter. Vooreerst is er nu al maanden een discussie aan de gang over het al dan niet overspannen met netten of kabels van de open binnenplaatsen in de gevangenissen. Stefaan Declercq kwam op de radio melden dat het louter nog om een budgettaire kwestie zou gaan, en het met andere woorden een getouwtrek is tussen het Ministerie van Justitie en de gevangenissen zelf. Er zijn ongeveer 33 gevangenissen in België: hoeveel kan het kosten voor enkele kabels of netten om die te overspannen? Eender welke particulier geeft meer uit aan de beveiliging van zijn tuin (zie vorige blog) dan de Belgische staat aan haar gevangenissen.


Maar de grootste grap was dat de Minister op dezelfde dag nog wel in de gevangenis aanwezig was geweest om zelf een beetje cipier te spelen, ongetwijfeld ter meerdere eer en glorie van zijn persoonlijk imago. Als de timing met de helikopter een beetje anders was uitgevallen, dan had dat voor de Minister zelf ook wel eens het geval kunnen zijn. Nog niet zo heel lang geleden schreeuwde CD&V als deel van de oppositie moord en brand, en eisten ze het ontslag van PS-Minister Onckelinx bij een ontsnapping; wie zweeg er nu als vermoord?


Het andere ontsnappingsverhaal was al even Kafkaiaans als het eerste: een moeder hielp haar zoon en zijn kompaan te ontsnappen uit de gevangenis van Merksplas met behulp van... een rondslingerende ladder van een werf: hoe kan er in de buurt van de gevangenis een werf zijn waar men het materiaal dan nog ongehinderd laat rondslingeren? Waarom geeft men de gevangenen bij hun opsluiting niet meteen de sleutel van hun cel aan een kettinkje rond hun nek, met de belofte op hun plechtige communiezieltje dat ze die niet mogen gebruiken?


Er is veel kritiek op de cipiers, maar dit soort onachtzaamheid heeft niets met het werk van de cipiers te maken, doch veeleer met de mankementen van de inrichtende macht. Bovendien is de wettelijke omkadering van het gevangeniswezen eveneens zo lek als een zeef, want na al die voorvallen blijkt nog altijd dat ontsnappen uit een gevangenis niet strafbaar is; de gevangenen moeten met andere woorden gewoon hun straf verder uitzitten als ze geklist worden – als ze al geklist worden – of worden in het beste geval veroordeeld voor een ander feit, met een extra straf erbij. (In Portugal is overigens net een gevangene opgepakt die al 16 jaar als holbewoner leefde in grotten en van fruit leefde. Hij moet – ongetwijfeld na een grote schoonmaak – zijn straf verder gaan uitzitten.)


Waarschijnlijk heeft iedereen de voorbije dagen overigens ook de foto’s zien passeren van de Oostenrijkse gevangenis in Leoben? En zeggen dat ze hier te lande nog geen centjes veil hebben om een netten te spannen... En dan willen de Belgen ook nog uitwijken naar Nederland, om het probleem van de overvolle gevangenissen hier op te lossen: laat maar komen, die Belgenmoppen!


Nog één nabedenking: zowel de jonge vrouw die de helicopter huurde om haar liefje te helpen ontsnappen, als de moeder die A-teamsgewijs haar zoon naar de vrijheid reed, zijn afkomstig uit...Hoboken. Het zal toch niet door de luchtverontreiniging komen, zeker?

1 comment:

Marrek O'Polo said...

Ook Marco Polo woont in Hoboken.
Niks te "luchtverontreiniging"!!
We zijn hier een en ander gewoon als het om straffe stoten gaat, dat heb je zopas kunnen zien...
Hoboken ruuulzzzz!!!