Friday, 18 January 2008

Non, non, rien a changé

Een nieuw jaar, goede voornemens, maar van het plan om regelmatiger te bloggen is vooralsnog niets terechtgekomen.

Kerstmis bood veel eten, maar werd gevolgd een paar dagen ziekte, zodat Nieuwjaar wat soberder werd gehouden en de schade dit jaar beperkt bleef tot één luttele kilogram – die er ondertussen dankzij de trainingen van coach “Nathje” Saey alweer afgelopen is – en dus geen blijvende dieettrauma’s aan de orde zijn. Natuurlijk kan er altijd wel een kilo meer af, maar ik wens niet mee te lopen met de horde die, met de lente in de verte in het vizier, spontane aanvallen van anorexia nervosa krijgen, om tegen 1 juli cellulitisvrij op het strand van Salou of Torremolinos te gaan liggen. Nee, laat mij me maar tegoed doen aan wat hoogstaande spijs en drank af en toe. Mijn eigen vlees, al dan niet cellulitisvrij, leg ik liever niet te koop op een Spaanse bakplaat.

De zoektocht naar een huis gaat nog steeds verder, en met de zeer uiteenlopende en soms zeer onterechte prijzen wordt het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Maar we komen er wel. Een bezoekje aan de bank bracht alvast aan het licht dat er meer te rapen valt dan waar we dachten een beroep op te kunnen doen, maar uiteraard moet er nog ruimte blijven voor bovenstaande spijs- en drank, al dan niet op verplaatsing in het buitenland.

Over het buitenland gesproken: er is heel wat te doen rond de reportage over de verwaarloosde weesjes in Bulgarije, die er nog erger aan toe zijn dan hun lotgenoten in Roemenië zo’n 17 jaar geleden. Met het verschil dat dit een behoorlijk ontwikkeld land is, dat daarom sinds enige tijd ook werd opgenomen als volwaardige Lidstaat van de Europese Unie. De reportage van de BBC, die al werd uitgezonden op TV, toont schrijnende beelden van wat men grove kindermishandeling kan noemen, alleen zijn er hier geen ouders of familieleden om ertegen op te treden. Er is alvast een Britse petitie gestart, en Chris Dusauchoit, die het vanmorgen even teveel werd en in volle ether aan de telefoon bij de Grote Peter Van de Veire in diens gelijknamige radioshow zijn tranen de vrije loop liet, heeft gezworen alle politici te zullen mobiliseren, om deze kwestie tot in het parlement te krijgen en ons land een vuist te laten maken tegen Bulgarije. Nu kan ons land nog geen vuist maken als het over eigen politieke kwesties gaat, maar in ieder geval wil ik toch iedereen oproepen om, als er een grootscheepse actie tot stand zou komen, hieraan je volle steun te verlenen. Zo behandel je nog geen dier, laat staan weerloze kinderen…