Monday, 29 June 2009

C'est la fête!


Terwijl alles tijdens het weekend mentaal in gereedheid werd gebracht om mij vandaag maandag weer ter hoofdstede te begeven om mijn reguliere dagtaak te hervatten, dient gezegd dat de boog ook niet geheel en al gespannen stond op dit laatste juniweekend. In mijn heimat vierde men namelijk weer de nu toch reeds alomgekende "Kanaalfeesten", die naar goede gewoonte samenvallen met de jaarlijkse braderie, en die met haar spektakelprogramma bezoekers aantrekt van heinde en verre. (Omwille van het braderisch gegeven is er gewoonlijk ook een onoverzienbare overvloed aan spijs en drank, hetgeen voor de onfortuinlijken de dag erna, mits één en ander niet de juiste peristaltische geplogenheden volgt, de K wel eens doet wegvallen, doch dit geheel terzijde.)

Op vrijdag werd het vertier ingezet met eigen gekweel onder de titel "Willebroek Zingt", ook al meent menig toehoorder dat de vlag niet geheel de lading dekt, en het niet meer is dan een oneerbiedig omspringen met de nagedachtenis van onze doden, als weer maar eens "De Brug van Willebroek" wordt verwrongen. Wannes Van de Velde draaide zich zonder meer om in zijn graf (en doet dat wellicht elke laatste vrijdag in juni vanaf nu).

's Zaterdags was er een programma dat niemand op z'n honger mocht laten, en werd letterlijk een publiek van 7 tot 77 jaar op zijn wenken bediend. Nadat Hadise als één van de hoofdacts haar Perzische kat had gestuurd wegens een optreden in Turkije, mocht de 77-jarige kandidaat Eddy W. uit E. haar plaats innemen. Hij deed dit met veel bravoure en - de vaderliefde voor zijn dochter heeft moeten wijken voor zijn gevoel voor commercie - ook met 4 jonge poppetjes die achter hem een show ten beste gaven, Las Vegas waardig. En ook al wordt er al eens gemees- of anderzijds gemuild bij het horen van zijn naam, toch slaagde de kranige opa erin om het Willebroekse marktplein in vuur en vlam te zetten, en telt hij ondertussen ongetwijfeld weer een schare nieuwe fans.

Uiteraard telde het programma meer hoogte- en laagtepunten (vooral dan het laatste), maar de twee bovenstaande waren het meest vermeldenswaardig. We zagen dat het goed was en keerden niet al te laat huiswaarts, alwaar we zondag opnieuw keken wat voor vlees we in de kuip hadden, alvorens de barbecue aan te steken.

1 comment:

Marrek O'Polo said...

Ze kopen/koken daar in Liezele blijkbaar ook geen kat in een zak: vlees in de kuip en dan maar B-akken en B-raden. Q-ua alimentatoire voorzienigheid aansluitend op de Anaalfeesten kan dat tellen!!!

en geloof het of niet, maar ik vul als wordverification "crocket" in...