Wednesday, 15 October 2008

Heb je even voor mij?

Wat is er aan de hand met de universiteit van Wageningen?

Op 11 oktober jl. kon je op de website van
De Morgen lezen dat meer dan twee keer vis eten niet alleen niet goed voor je is, maar zelfs ronduit “gevaarlijk”! Plots zijn bovendien ook visoliecapsules (die de laatste jaren werden gepromoot) ongezond, vooral als je al wekelijks vis eet. De reden hiervoor? De ons (en vooral voormalige CD&V-ministers) welbekende dioxines die plots op grote schaal in vis aanwezig zouden zijn.

Tot deze vaststelling komt ene Tinka Murk, toxicoloog aan de universiteit van Wageningen. En hij/zij is het namelijk komen uitleggen op TV in een programma genaamd “Kassa”, en het zal dus wel waar zijn. Boosdoeners zijn de Nederlandse rivieren, de Middellandse zee en onze kustwateren. Kortom, bij uitzondering van de open oceaan en het hoge Noorden, is dit van toepassing op zowat alle vis die we eten, en bovendien in tegenstelling tot de raad die artsen en overheden al jaren proberen over te brengen, nl. dat vis goed is voor je gezondheid, “slimmeriken eten vis”, “vis, zoveel lekkers dat er is” enz. De VLAM ziet echter geen bezwaar en gaat verder met z’n promotiecampagnes.

Alsof dat nog niet erg genoeg is en twijfel zaait bij de kleine man die onder mediadruk al elke dag met zijn gezondheid en zijn toekomst bezig is, lezen we vandaag 15 oktober op de site van De Standaard, dat “het nog héél wat erger is gesteld met de klimaatverandering, en dat de zeespiegel al over zo’n 30 jaar met 6 meter zal stijgen!”, aldus Pier Vellinga, “hoogleraar klimaatverandering, water en veiligheid” van de universiteit van …Wageningen!

De ernst van de situatie (die er ongetwijfeld wel zal zijn) wordt door dit heerschap weer maar eens opgevoerd tot een paniekerig onheilsbericht, net nu we midden in een situatie zitten die mogelijk de grootste economische crisis van de laatste 100 jaar dreigt te worden, en we al dagelijks om de oren worden geslagen met deprimerend nieuws van op stapel staande ontslagen, faillissementen, kapitaalverliezen, enz.

Toevallig (of niet?) wordt dit nieuws de wereld ingestuurd door twee vorsers van de universiteit van Wageningen in Nederland. Een blik op Wikipedia leert dat in Wageningen niet echt noemenswaardig veel gebeurde en gebeurt. Het leven in dit stadje aan de rand van de Veluwe is kabbelend voortgelopen, zonder al te grote “bumps in the road”, en moet het stellen zonder bijzondere geschiedkundige gebeurtenissen of ronkende historische namen van wereldfiguren. In feite is waarschijnlijk de jaarlijkse aankomst van de Sint in de Wageningse haven zowat de meest opwindende gebeurtenis die er plaatsvindt, en de bocht in de Rijn zowat het enige dat in Wageningen voor wat deining in het leven zorgt…


De universiteit van Wageningen is naar eigen zeggen “de belangrijkste Europese Universiteit op het gebied van de Life Sciences. […] Voor het derde jaar op rij hebben studenten Wageningen Universiteit als beste beoordeeld.” Alleen… vind ik dit nergens anders gestaafd, behalve op de eigen website en in de plaatselijke pers.

Wat bezielt deze mensen om dergelijke berichten de wereld in te sturen? Wie heeft er – in deze woelige tijden van re-depressie, economische crisis en maatschappelijke problemen – nood aan, dat er nog meer van dat soort onheilsprofetieën kond wordt gedaan? Kampt deze universiteit met een tekort aan studenten? Gebeurt dit onder het mom van “negatieve aandacht is ook aandacht” (tot voor kort een tactiek die vooral werd gebruikt door kinderen en leden van de jet set)? Of denkt men via dit soort overdrijvingen net de maatschappij te sensibiliseren, maar waarom zijn de tijdingen dan niet wetenschappelijk onderbouwd?

Wat ook de motieven mogen zijn, dit soort nieuws, dat op dit ogenblik ondergeschikt is aan de hele financiële crisis en de dagdagelijkse problemen die de man in de straat daarvan ongetwijfeld zal ondervinden in de komende maanden (en jaren?), en dat bovendien constant in tegenspraak is met andere instructies die her en der de wereld worden ingestuurd, helpt absoluut niet om de mensen op te monteren, en staat voor mij overigens geklasseerd onder “non-science”: niks nieuws onder de zon; de kwaal is al gekend en een remedie wordt niet geboden. Waarschijnlijk dienden deze artikels, nadat het academiejaar gestart is en het aantal inschrijvingen bekend, enkel om de “Kassa” van de WAU weer te doen rinkelen...

Laat ons hopen dat onze universiteiten bij de les blijven en zich tot actuele, wetenschappelijk onderbouwde nieuwsthema’s beperken, en dat we van dit soort KUL mogen gespaard blijven.

No comments: