Tuesday, 21 February 2012

The colour of money

Een mens heeft z’n buik al vol van heel die economische crisis, zou je dan denken, vooral als je er al een hele dag op het werk mee om de oren geslagen wordt. Maar nee, dan moet je zo nodig je avond er ook nog eens mee doorbrengen. Vorige donderdagavond was het namelijk in Willebroek de voorstelling van een boek waar de laatste tijd al heel wat om te doen is geweest: “Hoe durven ze?” van PVDA-voorzitter Peter Mertens. Om de kerk in het midden en de avond kleurrijk en multipolitiek te houden, werd als besprekingspanel gekozen voor enkele andere (lokale) politici die zich weliswaar aan de linkerkant van het spectrum bevinden, plaatselijk Groen-voorzitter Thierry Serrien en de allen ondertussen welbekende (ooit ook plaatselijk ingezetene) SP.A-lid en voormalig (TV-)vakbondsdélégué van Opel, Rudi Kennes. Ondanks de verdienstelijke poging tot neutraliteit was de zaal uiteraard wel volgelopen met passanten die het donkerrood gedachtengoed, al dan niet in een ver verleden, wel genegen waren, en – in weerwil van het nochtans neutrale optreden van de auteur – af en toe wat schimmige strijdkreten de zaal ingooiden (die door de auteur zelf overigens enigszins ironisch werden afgedaan als “dienstmededelingen”).

Ondanks de donkerrode tint des auteurs partij en de niet-zo-happy geschiedenis die daarmee, vooral ten oosten van onze contreien, wordt geassocieerd, duikt de naam van Peter Mertens tegenwoordig overal op. Neutrale bronnen berichten namelijk in zeer positieve zin over zijn boek “Hoe durven ze?”, ja zelfs voor traditioneel centrumrechtse media is het nu al bon ton om hem ten tonele te voeren. Voornamelijk wellicht omdat hij één en ander wel kan staven met bestaand cijfermateriaal, dat de Europese politici niet altijd onder de aandacht wensen te brengen, maar de laatste dagen zonder twijfel ook door dat andere fenomeen bij onze Noorderburen, de opgang van de SP van Emile Roemer, die voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij blijkt in de peilingen. (Voor de politiekonkundigen onder u: de SP in Nederland is de PVDA in Belgie, die in Nederland dan weer onze SP.A is. Probeer maar eens bij de les te blijven.) Het zijn natuurlijk maar peilingen, maar als de zee overstroomt in Nederland, zijn ook in Vlaanderen de tenen nat, nietwaar? (Hoe het daarbij zit met al dan niet ondergelopen polders, wil ik bij deze in het midden laten. Kwestie van de les waar u bij moet blijven niet te ingewikkeld te maken.) Het punt is dat de burgers de buiken een beetje vol hebben van de banken waarvoor ze zelf fiscaal en financieel moeten opdraaien, en bij uitbreiding het grootkapitaal (dat ondertussen – zo blijkt ook uit cijfers – nog steeds verrijkt). De boekbesprekingsavond was echter te kort voor uitgebreide debatten of discussies, en misschien maar goed ook, want mijn kritische vraag of het socialisme – door het voor de burgers zo goed te maken dat ze nu door spontane amnesie plots niet meer weten wie voor hun 38-urenweek, de allerhande werktijdverkorting, verlofdagen, subsidies, welzijnsingrepen en dergelijke meer, ooit verantwoordelijk is geweest – zichzelf in zekere zin niet een beetje "overbodig" heeft gemaakt, werd al onthaald op het nodige gemor en boze blikken van de hard core-communisten. Wellicht ware “buiten spel gezet” een betere woordkeuze dan “overbodig gemaakt”, maar ik vond het aangewezen aan het einde van de avond toch onmiddellijk de zaal te verlaten, alvorens de kruisen en spiesen werden bovengehaald om mij tot stof en as te reduceren...

Hoedanook: ik heb het boek aangeschaft en zal het zeker met interesse lezen. Voor wie al een hoofdstukje wil lezen (met name dat over Griekenland), is er de website van De Wereld Morgen. En voor wie het allemaal wel eens van Peter Mertens zelf wil horen: die is vanavond (21 februari), na al een eerder podium in De Zevende Dag een uitzending of twee geleden, ook nog eens te gast in TerZake op Canvas. Als spreker kan ik hem overigens ten zeerste aanraden; het is in ieder geval een verfrissende verschijning in vergelijking met enkele andere droogstoppels die we nu dagelijks op TV zien. Wilt u meer van dat, dan weet u wat u te doen staat in het aanstaande stemhokje.

2 comments:

Marrek O'Polo said...

Da's wel een heel duidelijke hint: dat van het stemhokje...

Ann Van Gyseghem (aka Tantan) said...

@Marrek: die Gedanken sind Frei!