Thursday, 30 December 2010

Never look back

Net zoals dit vakantieweekje is het afgelopen jaar aan sneltreinvaart gepasseerd. And good riddens too! Het afgelopen jaar zal noch in de annalen van de sociale, economische, medische of culturele geschiedenis, noch in diezelfde aspecten wat mijzelf persoonlijk betreft, geboekstaafd staan als een hoogvlieger. Het was een jaar van wikken en wegen, de kat uit de boom kijken, spannend afwachten, de bluts met de buil nemen, de wonden likken, jezelf afstoffen en weer doorgaan; op alle vlakken. Kortom, het cijfer 2010 mag er dan mooi afgerond en sexy uitzien, de nullen staken er overduidelijk uit.

Naar het nieuwe jaar wordt niet zozeer halsreikend, dan wel enigszins argwanend uitgekeken. Is de tijdelijke witte onschuld samen met de sneeuw weggesmolten en is er meer van hetzelfde te verwachten, of is een opgepoetst blazoen aan de orde om het eentje in 2011 hoopvol welkom te heten?

Onze ministers zien het jaar alvast rooskleurig tegemoet: de Vlaamse begrotingskabouter heeft 16,1 miljoen extra uit zijn hoed getoverd, waardoor er geen 500 miljoen, maar ‘slechts’ 483,9 miljoen begrotingstekort is. Als hij tenminste niet ondersteboven of achterstevoren heeft gerekend, want daar kunnen we natuurlijk niet helemaal zeker van zijn. Dat de Vlaamse werkkrachten er voor hun noeste inzet (die tot de betere in Europa behoort) daarvoor hun jobkorting bij inschieten, is daarbij slechts een klein detail. En de Vlaamse mobiliteitsmadam kwam – als naar goede gewoonte – op bijzonder geëxciteerde wijze met overduidelijk licht ingehouden opwindingshysterie aankondigen dat er volgend jaar maar liefst 25% meer zout zal voorzien worden! Edoch, niet over de patatten van de belastingbetaler, maar wel om de Vlaamse wegen bij een nieuwe sneeuwlaag verder naar de verdoemenis te helpen. Evenwel zullen we maar stellen dat het met eindejaarsaankondigingen net zoals met foute cadeaus of met verkiezingsbeloften is: het is het gebaar dat telt!

Toch kan dit jaar nog met een positieve noot worden afgesloten. Bij de zware brand in de abdij van Rochefort kon het vuur tijdig worden ingedijkt; het overgrote deel van de abdij werd vernield, maar desondanks konden de brandweerlieden voorkomen dat 25.000 liter opgeslagen trappist in de vlammen opging. De prioriteiten zijn gesteld. En zo kan het regeringsloze land met een gerust hart het nieuwe jaar in!

No comments: