Wednesday, 19 December 2007

It's the end of the world as we know it

Een druk en bewogen jaar 2007 loopt stilaan naar zijn einde toe...

België heeft nog altijd geen regering - maar met een beetje geluk toch wel een interimregering tegen het einde van deze week, of toch niet, of toch wel... In Duitsland heeft men een vlaag van kindermoorden achter de rug, en ook in andere (welgestelde) landen is steeds meer sprake van kinderen die dood of levend, maar aan hun lot overgelaten worden teruggevonden... De kleine Maddie is nog steeds niet gevonden maar er is wel weer iemand die weet waar ze zou te vinden zijn, ... en de Franse président de la République Nicolas Sarkozy heeft een lief en het is een voormalig fotomodel...

De meeste uiteenlopende, waanzinnige, nietszeggende, wraakroepende, ontroerende enz. boodschappen worden in de media op ons losgelaten met een 'casualness' waarbij men zich stilaan afvraagt of er überhaupt nog iemand is die er enig gevoel bij heeft, werkelijk aandacht aan besteedt of een moment bij stilstaat. Een nieuwsitem dat de ene dag de ether wordt ingeblazen heeft enkele uren later al geen bestaansreden meer, of is door de massa alweer vergeten.

In hoeverre kan die onhoudbare stroom van informatie, kleine en grote nieuwsfeiten, nog iemand treffen, en vooral: wie heeft een boodschap aan de zoveelheid van "casualties"? Voor wie een poging doet om al deze nieuwsfeiten een beetje studie ten gronde te geven door alles met dezelfde interesse en empathie te bekijken, lijkt het alsof de wereld stilaan gek aan het worden is of steeds maar sneller draait, en dat er geen houden meer aan is...

De oplossing voor dit alles? SNEEUW!

De wereld (vooral dan het noordelijk halfrond) is dringend toe aan een goeie ouderwetse portie van deze witte warrelende wolligheid, die het land bedekt met de kleur van de onschuld en alles doet stilvallen tot een allesoverheersende rust. RUST! Uiteraard wordt er met kerstdag in zicht weer hevig gespeculeerd en door weermannen geïnsinueerd, maar de harde realiteit is dat het in ons eigen landje alweer een tijdje geleden is dat we nog enkele dagen noemenswaardige sneeuw hadden.Mooi, niet?

Zij die naar de Alpen vertrekken hebben meer geluk...

1 comment:

Vero said...

In kerkom gaan sneeuw gezien vandaag, waar wel?